აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ხულოში 12 პროგრამას განახორციელებს

ხულოში 2019 წლის სოფლის მეურნეობაში დაგეგმილი პროგრამების პრეზენტაცია გამართა. ფერმერები ისარგებლებენ მრავალწლიანი სასოფლო სამეურნეო კულტურების წარმოების პროგრამით, მიმდინარე წელს სოფლის მეურნეობის პროდუქციისრეალიზაციის ხელშწყობის ფარგლებში შიქმნება მოსახლეობის ცენტრი სადაც პროდუქცია თანამედროვე თანამედროვე სტანდარტებით შეიფუთება და მიეწოდება ბაზარს. საერთო ჯამში სამინისტრო 12 პროგრამას განახორციელებს რომელიც 20 ქვეპროგრამას მოიცავს.

ხულოს მოსახლეობა ასევე ისარგებლებს მაღალეფექტური მრავალწლიანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოების პროგრამით. აგრარული ექსტენციის მიწოდება ფერმერბზე, ახალი სანერგე, საჩითილე მეურნეობის მოწყობა, მცირე გადამამუშავებელი ტექნოლოგიების დანერგვა, სასათბურე მეურნეობის განვითარება, მეფუტკრეობის განვითარების ხელშეწყობა და მსხვილფეხა პირუტყვის ჯიშგანახლება.

Comments
Loading...