ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სამედიცინო და სოციალური პროგრამები ხორციელდება

20 ივნისი, 2018

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და მათი სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. ამ მიმართულებით ხორციელდება სამედიცინო და სოციალური პროგრამები, რომლებიც მიმართულია ადგილობრივი მოსახლეობის...

აფხაზეთი
პოპულარული სტატიები
ბათუმი
ოზურგეთი
ქუთაისი
თელავი
მცხეთა
ამბროლაური
ზუგდიდი
ფოთი
ახალციხე
რუსთავი
გორი