მოქალაქეებისთვის მიცემული დაპირება სრულდება! ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში კიდევ ერთი მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტი, მ.კოსტავას  ქუჩის სრული რეაბილიტაცია განხორციელდება!

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა სამშენებლო სამუშაოების შესრულებისთვის ტენდერი გამოაცხადა.


პროექტი ითვალისწინებს:

სავალი ნაწილის რეკონსტრუქციას, ახალი ასფალტბეტონის საფარის მოწყობას, სანიაღვრე სისტემის, ტროტუარების, ველობილიკებისა და გაზონების მოწყობას, ქუჩის ელმომარაგების ქსელისა და გამრიცხველიანების რეაბილიტაციას და განახლებას.